På Falu Frigymnasium har vi under de senaste åtta åren aktivt arbetat med att definiera våra framgångsfaktorer, ett arbete som har visat sig vara framgångsrikt på många plan. Vi har kontinuerligt förbättrat många av våra resultat, något som inte alltid är en självklarhet även om du har en systematik i verksamhetens utvecklingsarbete. Detta har vi gjort under den sammanfattande rubriken ”Demokrati på riktigt”. Demokrati är den röda tråden i vårt kvalitetsarbete.

Det finns en sida av svensk skola som Kvalitetsutmärkelsen vill rikta sökarljuset mot: Svenska skolor som genom tydligt och värdebaserat ledarskap skapar studiesituationer i toppklass. Där både elever och lärare mår bra och presterar bra, och där också resultaten blir ständigt bättre.