SIQ Managementmodell

SIQ Managementmodell är en så kallad ”excellencemodell”. Mycket förenklat syftar excellencemodeller till att stödja en organisation att göra ”rätt saker” på ”rätt sätt” och nå framgång. Du kan ladda ner modellen och modellens handbok utan kostnad på både svenska och engelska längre ner på sidan.

Med ”rätt saker” avses produkter; varor och tjänster som organisationens intressenter, kunder och brukare efterfrågar och värdesätter. Med ”rätt sätt” avses att organisationen har och hela tiden utvecklar ändamålsenliga arbetssätt och processer för att leverera ”rätt saker”.

Hela tiden utveckla anpassningsförmågan

För att nå framgång måste det alltid vara en balans mellan det man levererar och erbjuder som organisation och på vilket sätt man gör det. Det måste finnas balans mellan en organisations inre och yttre effektivitet. Varje organisation lever i en föränderlig värld. Vad som är ”rätt sak” och ”rätt sätt” idag är inte nödvändigtvis det i morgon. Därför driver och trycker SIQ Managementmodell på att hela tiden utveckla anpassningsförmågan hos organisationen för att alltid vara relevant och därmed nå framgång.

Balansen mellan yttre och inre effektivitet

Balansen mellan yttre och inre effektivitet.

Ladda ner ditt exemplar av SIQ Managementmodell 2020