Quality 5.0 Forum

En snabbrörlig omvärld ställer nya krav på innovation och förändring, men vi är inte där! Chefer och medarbetare mår allt sämre på jobbet, fångade i gamla strukturer och synsätt. Engagemanget kvävs och gör organisationer ineffektiva. Vad behöver göras för att släppa loss kraften som faktiskt finns och utveckla ett ledarskap för hållbar framgång? SIQs dialogforum för hållbar framgång välkomnar alla att bidra!
Plattformsstrategi

Plattformsstrategi för stabil och agil styrning

En stor del av världens 100 största företag 2020 när det gäller värdering är plattformsföretag eller företag där plattformsstrategin är tydlig. Av de tio största är sex utpräglade plattformsföretag. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook och Alibaba har alla sin utgångspunkt i plattformstänkande. Vad är anledningen till framgångarna för plattformsstrategin som modell och varför är framväxten av plattformar så stark inom näringslivet?

Min största digitala utmaning i år

Tillgängligheten för lärande är enorm med den digitala mognad som "tvingats" fram under pandemin, skriver Britt-Marie Olsson på SJ och beskriver sina erfarenheter av att vara delaktig i en utvärdering för Global Excellence Award just i år.

Vad har digitalisering för gemensamt med potatisens intåg?

Begreppet ”digitalisering” är på allas läppar, inte minst efter ett halvår med Covid-19, reserestriktioner, inställda möten och arbete hemifrån. På kort tid har samhällets behov av digitala tjänster och verktyg accelererat dramatiskt. Med detta kommer nya behov, krav och förväntningar. Ibland kan man få en känsla av att ”allt” ska digitaliseras. Men så är det naturligtvis inte.

Går det överhuvudtaget att leda för hållbarhet?

När vi pratar om att leda för hållbarhet, hur ska man egentligen förhålla sig till det på ett sätt som blir – tja – hållbart? Den frågan ställer sig Ola Ljunggren Bergeå och ger fem konkreta utgångspunkter att förhålla sig till.

Värdet av värde

Många verksamheter vittnar om att det är svårt att lyckas med att införa Lean produktion. Trots den enkla, närmast självklara, definitionen av slöseri och värde så är det svårt att genomföra i verkligheten. Med tiden har det även visat sig att en stor majoritet av verksamheter som försöker införa Lean, misslyckas med att nå sina mål. Vad är problemet?
Charlie Chaplin in Modern Times

On the DNA of organisations – what is next?

We argue that todays and future management models need to be built on a totally different view of what an organisation actually is. The organization as a whole, must learn to function within a context of emerging diversity, interconnectedness and complexity: functioning as an ecosystem.

HLS för social acceptans

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som finansierades av det strategiska innovationsprogrammet STRIM, ett samarbete mellan Vinnova, Formas och Energimyndigheten, har Helena Ranängen, Åsa Lindman och Osmo Kauppila vid Luleå tekniska universitet testat om konceptuella ramverk för hållbarhetsledningssystem fungerar i praktiken och om etablerade stakeholder managementmodeller och begreppet materialitetsanalys är användbara för planeringssteget i ett HLS för social acceptans.
Ut och gå!

En höst för hälsa och framgång!

Semestern är slut och många av oss avger någon form av sensommarlöften inför starten på vardagslivet. Nu måste jag äta mera hälsosamt, komma igång med regelbunden träning och – inte minst – lägga mig i tid på kvällen!

Vem är hållbarhetschef i framtidens företag?

Kvalitet och hållbarhet handlar om förhållningssätt som behöver genomsyra hela organisationen för att vara riktigt verkningsfulla. Det affärsmässiga värdet ökar, trovärdigheten gentemot omvärlden stärks och riskerna för bakslag minskar om alla medarbetare, oavsett roll, tagit till sig och arbetar varje dag med kvalitet respektive hållbarhet i åtanke. Att kvalitet respektive hållbarhet är integrerade i såväl strukturer, system som i kulturen.

Vad är er största framgångsfaktor?

LEDER FÖR HÅLLBARHET

Kulturen i SIQ Managementmodell baseras på fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. De fem faktorerna vägleder beslut och handling för motivation och riktning. En av framgångsfaktorerna är ”Leder för hållbarhet”. Under Almedalsveckan 2019 frågade vi några personer vilka framgångsfaktorer som utmärker deras verksamhet, där flera av svaren handlade om ledarskap i olika former.

Vi bloggar om fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande verksamheter

KUNDER & INTRESSENTER

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde tillsammans med de som den finns till för.

LEDA FÖR HÅLLBARHET

Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald.

MOTIVERADE MEDARBETARE

Alla ser sin roll i helheten och har ett tydligt mandat att bidra till verksamhetens utveckling.

VÄRDESKAPANDE PROCESSER

Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat och det finns en förmåga att snabbt ställa om till förändrade behov.

FÖRBÄTTRINGAR & INNOVATIONER

Lyckas med förbättringar och innovationer med en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer.

Vi står bakom Quality 5.0

Aaron Diseborn

Kvalitetsansvarig, Hudikgymnasiet och Hudikskolan

Allan Ahrensberg

Vd, Excellence Danmark

Amelie Engvall Hybbinette

Kvalitetsutvecklare, Vård och omsorg, Tomelilla kommun

Anders Fundin

Forskningsledare, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Anders Hellborg

CCO, Centuri AB

Anders Karlsson

Vd, iGO-R

Anders Josefsson

Senior Design Engineer, AB Volvo Global Truck Technology

Anders Levenskog

Utbildningschef, Studieförbundet Vuxenskolan

Anders Löfgren

Teknisk förvaltare, Västtrafik AB

Ann-Catrine Gabrielsson

Planeringsstrateg, Region Västmanland

Ann-Charlotte Järnström

Kommundirektör, Kungsbacka Kommun

Anna Ericson Öberg

Management System and Data Analysis Director, Volvo Construction Equipment

Anna Granö

VD, HPE Sverige

Anna Lundin

Patientsäkerhetsstrateg, Stockholms läns landsting

Anna Nergårdh

Regeringens särskilda utredare i Utredningen Sammanhållen utveckling för god och nära vård

Anna Nyström

Learning expert, Volvo Group

Anna Sannö

Samverkanslektor, Örebro universitet

AnnaKarin Djupenström

Business Development manager, Stora Enso

Anne Kataja

Utbildningschef, Åsbro kursgård AB

Anne-Christine Svahn

VD/Ägare, AC Svahn

Annika Lindqvist

Vd, Lindqvists låda

Barbro Aldén

Enhetschef, Lidingö stad

Bengt Klefsjö

Professor emeritus, Luleå tekniska universitet

Benny Lundstedt

Kvalitetschef, Advania Sverige AB

Berndt Forssell

VPS Coach, Volvo Group IT

Birgitta Sjöberg

Vice President Quality Management, TTS Marine AB

Bjarne Bergquist

Professor, Luleå tekniska universitet

Björn Giulianetti

Civ-ing, Giulianetti Enterprise

Björn Rönnmark

Kvalitetschef, Ragn-Sells

Britt-Marie Olsson

Punktlighetsansvarig, SJ

Carina Rislund

Verksamhetsutvecklare & utbildningsledare, hokahey consulting AB

Carina Ähdel-Franzén

Förbättringsledare, Clas Ohlson

Carina Andersson

Delivery Manager Digital HR Insights, Knowit

Carl-Johan Löwenberg

VD, Hallgren & Löwenbergs AB

Carolina Esping

Utvecklingschef, Skara Kommun

Caroline Andersson

Rektor, Linköpings kommun

Caroline Johansson

Kvalitetsledare, Barn- och utbildningsförvaltningen, Tyresö kommun

Catrin Ullbrand

Kvalitetschef, Tyresö kommun

Christer Eriksson

QEHS-chef, Servistik

Claes-Henrik Andersson

VD, Viab Vårgårda AB och Viab Ulricehamn AB

Clas Mellby

Näringslivsutvcklare, Uddevalla kommun

Dag Kroslid

VD, NorDan AB

Damir Bandic

Kvalitetschef, Humana

Daniel Johansson

Projektledare, Olle Timblads Målerifirma AB

Daniel Olsson

Senior Consultant – Business Development, ILENIO AB

David Fränne

Vice President Quality & Environment, Volvo Group Truck Operations

Edla Henriks

Jönköpings kommun

Elisabeth Ernehag

Konsult och ägare, Ernehag Consulting AB

Folke Höglund

Konsult, författare, HB Kvalitetssupport

Fredrik Blomberg

Kvalitets och miljöansvarig, Spark Trade Produktion AB

Fredrik Bååthe

Forskare / PhD medicine doktor, ISM-Institutet för Stressmedicin i VGR

Fredrik Lundgren

Kvalitetsstrateg, Trafikkontoret – Göteborgs Stad

Fredrik Nalerius

Kvalitet- och patientsäkerhetssamordnare, Region Skåne

Frida Veibäck

Verksamhetsutvecklare, VafabMiljö kommunalförbund

Gert-Eric Lindqvist

VD, Exelato AB

Goran Alilovic

Upphandlare

Grazyna van de Voorde

Team- och ledarskapsfacilitator, van de Voorde Consulting AB

Gunnar Dehlfors

VD, idé & information AB

Gunnar Svensson

Hållbarhetschef, Partillebo AB

Gunnel Altin

Kvalitetsansvarig, PRV

Gunnel Marwén Kastenman

Utvecklingschef, Västra Götalandsregionen

Gunnel Svantesson

Kvalitetschef, Borås Energi och Miljö AB

Göran Bergman

Styrelseordförande, Nordic Sport AB

Göran Henriks

Utvecklingsdirektör, Qulturum, Region Jönköpings Län

Hanna Askelund

Enhetschef, Kungsbacka kommun

Hannu Husa

Rektor, Nyköping Strand Utbildningscentrum

Hans Baurmann

Konsult, Provigor AB

Helen Abrahamsson

Chef, Umeå kommun, Socialtjänst

Helena Thunander Holmstedt

Ekonomidirektör, Försvarsmakten

Helena Tillborg

Enhetschef Affärs- och verksamhetsutveckling, Kraftringen

Henrik Eriksson

Docent, Chalmers

Henrik Samuelberg

Förändringsledare, Nacka kommun

Ida Gremyr

Bitr. Professor, Chalmers

Iréne Hededal

Förvaltningschef, Tyresö kommun

Jacob Buhl

Head of Education, Organisationen Danske Museer

Jacob Hallencreutz

Koncernchef Epsi Rating och Styrelseordförande Svenskt Kvalitetsindex

Jan Hartman

Ordförande, Projectline AB

Jan Klingspor

VD, JSK Data, Miljö & Kvalitet AB

Jan Sundling

Ordförande i SIQ samt Green Cargo

Jenny Sundqvist

Ekonomistrateg, Bodens kommun, Ekonomikontoret

Jesper Stenberg

Enhetschef, Region Skåne Enheten för kvalitetstuveckling

Jessica Croon

Verksamhetsutvecklare

Joacim Fogelström

Director Quality & BPE, SKF AB

Johan Bäckman

Business & OrganisationsCoach, Lead & Grow

Johan Carlsten

Docent och fd Vicerektor, Chalmers

Johan Engström

CFO, ASSA ABLOY Scandinavia

Johan Gustafsson

Agil coach, Försäkringskassan

Jörgen Olsson

Kvalitets- och Miljöansvarig, NorDan AB

Karin Cars

Kommunikationsansvarig, SIQ

Karin Persson Haas

Verksamhetsutvecklare, coach, Wisespace Management

Karin Wiberg

Junior Valideringsspecialist, Fresenius Kabi

Karl Schultz

Betsson

Kenneth Dahlström

Kvalitetsansvarig, Skolverket

Kent Bengtsson

Kvalitetsansvarig, Kundlojalitet

Kent Lundén

VD, Osbybostäder AB

Kirsi Kirpislidis

Kvalitetschef, Humana Omsorg AB

Kjell Monéus

IT-strateg, Eskilstuna kommun

Kristina Milotic

Rektor, Språkcentrum Ängelholm

Kristina Rosendahl

Kommunstrateg, Laholms kommun

Lars Bull

Konsult, Lars Bull AB

Lars Högblom

Verksamhetschef, Landstingshälsan, Landstinget i Värmland

Lars Nilsson

VD, C2 Management AB

Lars-Göran (Lasse) Mehtola

Quality Engineer, Oetiker Sweden AB

Leif Jonsson

Utvecklingschef, Södertörns brandförsvarsförbund

Lena Ask

Kvalité- och utvecklingsstrateg, Tidaholms kommun

Lena Lundh

Processledare, Region Skåne, koncernkontoret Hälso- och sjukvårdsstyrning

Lennart Gidlöf

Sustema AB

LG Gustafsson

VD, Propia AB

Lidija Beljic

Utredare o verksamhetsutvecklare, Lysekils kommun

Lie Evaldt

Verksamhetsutvecklare, Utbildningsförvaltningen

Lilian Klasson

Ordförande Sveriges Managementkonsulter, VD House of Stratvise

Linda Jakobsson

Controller, Falköpings kommun

Linus Tubelius

Quality Manager, AB Maskinarbeten, Alvesta

Lisa Sohlberg

Konsult, Stratsys

Liselott Lycke

Kvalitetschef, Högskolan Väst

Lotta Sjögren

Trafikplanerare, Keolis Sverige AB

Magdalena Jonsson

Kvalitetschef, Socialförvaltningen, Luleå Kommun

Malin Mälarstig

Kvalitetsutvecklare, Socialförvaltningen, Uppsala kommun

Marcus Gunnarsson

Verksamhetscontroller, Västarvet, Västra Götalandsregionen

Marcus Strömberg

VD Academedia

Marcus Wejderot

Medgrundare och VD, MEVISIO

Maria Eriksson

Lektor, Mittuniversitetet

Maria Jönsson

Verksamhetsutvecklare/Projektledare, HSB Stockholm

Maria Viidas

Ansvarig Utbildning & Rådgivning, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Mariann Godin Luthman

Strateg kvalitet och utveckling, Region Gotland

Marie Jonson

KMA ansvarig, SamBus AB

Marie Källum

VD & utvecklinskonsult, i2i Network AB, insight 2 improve Network AB

Marie Wiström

Director Quality Management, BU Commercial vehicles, Eberspächer Exhaust Technology

Martin Kurdve

Forskare, Chalmers

Martin Trifunov

Masterstudent, Quality and operations management – Chalmers

Mathias Karlsson

Continuous Improvement Consultant

Mats Deleryd

VD, SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling

Mats Lundin

Utvecklingsstrateg, Region Norrbotten

Mats Pettersson

Servicechef, Wacker Neuson AB

Mats Stenberg

VD, Konsult, mistQ Projekt & Process AB

Mia Ellison

Kvalitets-, arbetsmiljö-,miljö-, trafiksäkerhet-utbildningsansvarig, Bivab

Michael Westher

Affärsutveckling och partnerskap, SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Mikael Gustafsson

Kvalitetsingenjör, Strömsholmen AB

Mikael Lindström

Accreditation Manager Nordics, Bureau Veritas AB

Mikael Nilsson

Verksamhetsutvecklare och Coach, SSAB

Monica Kihlström Berg

Utvecklingsledare, Landstinget i Värmland

My Ericsson

Kvalitetscontroller och DPO, Capio Specialistkliniker

Niclas Andersen

Kvalitetschef, Stokvis Tapes

Niklas Claesson

QEHS Manager, Fameco Group AB

Ola Ljunggren Bergeå

Ledarutvecklare, Perspektivskifte i Ledarskap

Oliver Hagvall

Enhetschef, Kvalitetsledare, Örebro Kommun

Patricia Strand

Förbättringsledare, Läsförsäkringar AB

Patrik Gavelin

Manager Customer Claims, Volvo Group Trucks Operations E&BM Umeå

Patrik Melin

Senior projektledare och verksamhetsutvec klare, AFA Försäkring

Peder Söderlind

VD, Glykol AB

Per Elvin

Verksamhetskonsult miljö och kvalitet, Elvin & Partners

Per Johannesson

Processansvarig, Dentsply Sirona Sverige

Per Lindeborg

Kvalitetschef, PostNord

Per Lysén

AB SKF

Peter Kjellqvist

VD, Microprecision AB

Peter Ljungman

Verksamhetscontroller, Halmstads kommun

Peter Sandwall

Generaldirektör, Försvarsmakten

Peter Seger

VD, Sophiahemmet

Petri Välitalo

Interim chef Leankontoret, Länsförsäkringar AB

Raine Isaksson

Universitetslektor, Uppsala universitet

Rikard Lindberg

Vd, Meta

Robert Gabrielsson

Digital affärsutvecklare, Koinor Future AB

Robert Nordmark

Företagsutvecklare, Egenföretagare

Simon Sachs Ståhl

VD -Agil kompetensutveckling, Qualifier Sweden AB

Sofia Brunér

Kvalitetschef, Skövde kommun

Staffa Söderberg

Hållbarhetskonsult/ägare, AMAP Sustainability

Staffan Isling

Regiondirektör, Region Uppsala

Susanne Hultén

Marknadsansvarig, Colosseum Smile AB

Susanne Ås Sivborg

Generaldirektör, Lantmäteriet

Sven Hildingsson

Mariningenjör, FM

Sven-Gunnar Andersson

Seniorkonsult och VD, Sven-Gunnar Andersson Konsult AB

Sölvi Blöndal

Kvalitets- och affärsutvecklare, Keolis Sverige AB

Therese Andersson

Kvalitetschef, Socialförvaltningen, Uppsala kommun

Thomas Carlzon

Landshövding i Kalmar län

Thomas Viksberg

Ledare- och organisationsutvecklare, Convinto

Tina Bohlin

Projektledare, SIS, Swedish Standards Institute

Tina Carlsson

Kvalitetsutvecklare, Örnsköldsviks kommun

Tina Hultman

Kvalitetsstrateg, Heby Kommun

Thomas Larsson

vVD, WH Bolagen Sverige AB

Tobias Bunne

Quality & Product Support Director, Hiab Cranes, Hiab AB

Torbjörn Stake

Teknisk Chef, Värmlandstrafik AB

Torun Ljungman

Utvecklingsledare, Kungsbacka kommun

Ulf Hansson

Civilingenjör, kandidat i kommun- och landstingsvalet, Liberalerna Sollentuna

Ulla Fridh

Utvecklingstrateg, Landstinget Dalarna

Ulrika Hernant

Utvecklingsstrateg, Kultur- och fritidsförvaltningen Varbergs kommun

Urban Eriksson

Kvalitetsingenjör, Perstorp Oxo AB

Urban Sundström

Driftingenjör, Trafikverket

Vania Ranjbar

Managementkonsult, Actea Consulting

Vesna Jovic

VD Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Vincent Westergren

Head of Services Excellence, Senior Advisor, Services Researcher, Services Excellence

Therese Mithander

Ägare och konsult, Capdev Studio Sweden AB.

Yvonne Kjell

Förvaltningschef, Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen

Yvonne Lagrosen

Professor Kvalitetsutveckling, Mittuniversitetet/Högskolan Väst

Åke Ljungdahl

Sr. Director, Operational Development and Quality, Volvo Car Corporation

Åsa Carlsson

Senior Quality Consultant

Åsa Eriksson

Verksamhetsutvecklare, Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Åsa Lindow

Vd, Clarendo

Åsa Rönnbäck

Förbättringsakademin

Åsa Skoglund

Kvalitet och processutvecklare, Keolis Sverige AB

Örjan Anderberg

Kvalitetschef (2014-2019), Eurocontrol