Digitalisering av välfärdssektorn är vanligaste svaret på frågan om att klara finansieringen framgent. Härom veckan kom nytt rikslarm från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om hotande kris i ekonomin. Ett återkommande tema de senaste tio åren.

Vad säger ni? Vi ser fram emot att höra mer om era erfarenheter med förslag på ämnen att diskutera med många goda exempel, förklaringar till viktiga utmaningar eller beskrivningar av avgörande möjligheter här i Quality 5.0 Forum för i den här frågorna behöver vi kraftsamla!

Det finns en sida av svensk skola som Kvalitetsutmärkelsen vill rikta sökarljuset mot: Svenska skolor som genom tydligt och värdebaserat ledarskap skapar studiesituationer i toppklass. Där både elever och lärare mår bra och presterar bra, och där också resultaten blir ständigt bättre.

I dagarna har vi kunnat läsa om att utformningen av offentliga upphandlingar i Sverige ger upphov till årliga slöserier på ca 135 miljarder kronor, och i dess kölvatten följer många resurskrävande överprövningar. Är det något nytt?