Föreställ dig Sveriges näringsliv som en spelplan där små och stora, privata och offentliga företag handlar med varandra. Företagen drivs av ledare och medarbetare som spenderar hälften av sin vakna tid på jobbet. Resterande tid är de privatpersoner, konsumenter och politiska väljare.

Att lyckas med en kontinuerlig transformation mot morgondagens affärer är ofta en vision samtidigt som det är en utmaning och viktiga faktor för långsiktig överlevnad.