I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som finansierades av det strategiska innovationsprogrammet STRIM, ett samarbete mellan Vinnova, Formas och Energimyndigheten, har Helena Ranängen, Åsa Lindman och Osmo Kauppila vid Luleå tekniska universitet testat om konceptuella ramverk för hållbarhetsledningssystem fungerar i praktiken och om etablerade stakeholder managementmodeller och begreppet materialitetsanalys är användbara för planeringssteget i ett HLS för social acceptans.

Semestern är slut och många av oss avger någon form av sensommarlöften inför starten på vardagslivet. Nu måste jag äta mera hälsosamt, komma igång med regelbunden träning och – inte minst – lägga mig i tid på kvällen!