Tillgängligheten för lärande är enorm med den digitala mognad som ”tvingats” fram under pandemin, skriver Britt-Marie Olsson på SJ och beskriver sina erfarenheter av att vara delaktig i en utvärdering för Global Excellence Award just i år.

Begreppet ”digitalisering” är på allas läppar, inte minst efter ett halvår med Covid-19, reserestriktioner, inställda möten och arbete hemifrån. På kort tid har samhällets behov av digitala tjänster och verktyg accelererat dramatiskt. Med detta kommer nya behov, krav och förväntningar. Ibland kan man få en känsla av att ”allt” ska digitaliseras. Men så är det naturligtvis inte.

När vi pratar om att leda för hållbarhet, hur ska man egentligen förhålla sig till det på ett sätt som blir – tja – hållbart? Den frågan ställer sig Ola Ljunggren Bergeå och ger fem konkreta utgångspunkter att förhålla sig till.