Inlägg av Anders Fundin

Plattformsstrategi för stabil och agil styrning

En stor del av världens 100 största företag 2020 när det gäller värdering är plattformsföretag eller företag där plattformsstrategin är tydlig. Av de tio största är sex utpräglade plattformsföretag. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook och Alibaba har alla sin utgångspunkt i plattformstänkande. Vad är anledningen till framgångarna för plattformsstrategin som modell och varför är framväxten av plattformar så stark inom näringslivet?

Vad har digitalisering för gemensamt med potatisens intåg?

Begreppet ”digitalisering” är på allas läppar, inte minst efter ett halvår med Covid-19, reserestriktioner, inställda möten och arbete hemifrån. På kort tid har samhällets behov av digitala tjänster och verktyg accelererat dramatiskt. Med detta kommer nya behov, krav och förväntningar. Ibland kan man få en känsla av att ”allt” ska digitaliseras. Men så är det naturligtvis inte.

Värdet av värde

Många verksamheter vittnar om att det är svårt att lyckas med att införa Lean produktion. Trots den enkla, närmast självklara, definitionen av slöseri och värde så är det svårt att genomföra i verkligheten. Med tiden har det även visat sig att en stor majoritet av verksamheter som försöker införa Lean, misslyckas med att nå sina mål. Vad är problemet?

HLS för social acceptans

I ett nyligen avslutat forskningsprojekt som finansierades av det strategiska innovationsprogrammet STRIM, ett samarbete mellan Vinnova, Formas och Energimyndigheten, har Helena Ranängen, Åsa Lindman och Osmo Kauppila vid Luleå tekniska universitet testat om konceptuella ramverk för hållbarhetsledningssystem fungerar i praktiken och om etablerade stakeholder managementmodeller och begreppet materialitetsanalys är användbara för planeringssteget i ett HLS för social acceptans.

Från kundfokus till samhällsfokus

Vi vet alla att samhället behöver ställas om mot ett mer hållbart samhälle. Det gäller inte bara för klimatet utan även för att få en bättre värld för alla att leva i. Men vilka är alla och vad vill alla ha? Det är ju frågor som vi inom kvalitetsrörelsen brukar fråga om kunder. Vilka är kunderna och vad vill kunderna ha? Alltså borde väl kvalitetsverktygen fungera även på en samhällsnivå? Gör de det?

Vilken samhällsutmaning berör er mest

Hur ska samhället kunna ta sig an den lika viktiga ekologiska samhällsutmaningen och målet om en fossilfri värld om det sker på bekostnad av social hållbarhet? Att få ihop social och ekologisk hållbarhet tillsammans med en ekonomisk hållbarhet och dess komplexa kombinationer av utmaningar ställer fler frågor än svar där ibland sammanhanget kanske blir viktigare är generella svar?