Många verksamheter vittnar om att det är svårt att lyckas med att införa Lean produktion. Trots den enkla, närmast självklara, definitionen av slöseri och värde så är det svårt att genomföra i verkligheten. Med tiden har det även visat sig att en stor majoritet av verksamheter som försöker införa Lean, misslyckas med att nå sina mål. Vad är problemet?

Digitalisering av välfärdssektorn är vanligaste svaret på frågan om att klara finansieringen framgent. Härom veckan kom nytt rikslarm från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om hotande kris i ekonomin. Ett återkommande tema de senaste tio åren.