Semestern är slut och många av oss avger någon form av sensommarlöften inför starten på vardagslivet. Nu måste jag äta mera hälsosamt, komma igång med regelbunden träning och – inte minst – lägga mig i tid på kvällen!

Att balansera kraven på förnyelse, utveckling och innovation, dvs. den externa effektiviteten, med kraven på resurseffektivitet, dvs. den interna effektiviteten, blir alltmer kritiskt i organisationers kvalitetsutvecklingsarbete.

I min kommande avhandling kretsar huvudtemat kring frågan om vad som faktiskt krävs för att utföra kvalitetsutvecklingsarbete som möjliggör och främjar bådeständigt förbättringsarbete och innovations- samt utvecklingsförmåga i organisationer.

I morgondagens snabbfotade organisation har vi alla minst tre jobb. 1) Man ska utföra sitt jobb. 2) Man ska arbeta med förbättring, utveckling och innovation kring hur jobbet utförs och 3) Man ska arbeta med sin egen kompetensutveckling. Hur mycket tid lägger du på respektive område och hur kommer det att se ut i framtiden? Det är hög tid för nya organisationsmodeller!

Allt fler organisationer börjar intressera sig för agil metodik i stor skala och inte bara inom mjukvaruutveckling. Det blir allt viktigare att skapa organisationer som snabbt kan anpassa sig till en omvärld i ständig förändring. En viktig del av en sådan anpassningsförmåga anses vara självorganisation.