Det finns en sida av svensk skola som Kvalitetsutmärkelsen vill rikta sökarljuset mot: Svenska skolor som genom tydligt och värdebaserat ledarskap skapar studiesituationer i toppklass. Där både elever och lärare mår bra och presterar bra, och där också resultaten blir ständigt bättre.