Nu lanserar vi Sveriges nya dialogforum

Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål lägger grunden för den omställning som berör oss alla. Ett stort antal vetenskapliga studier pekar på de grundläggande sambanden att engagerade medarbetare driver nöjda kunder som ger en ekonomiskt hållbar utveckling där organisationer kan ta sig an sina miljömässiga och sociala utmaningar.

Det är denna logik och sambandskedja som kommer att utgöra själva motorn i ledarskapet där kompassnålen står inställd på hållbar utveckling. Ett ledarskap för hållbarhet stämmer även väl överens med medarbetares personliga värderingar vilket borde öka engagemang och motivation i en organisation. Att hållbarhet står högt på agendan i ledande organisationer visar även vår senaste SQMA-studie där ca 500 experter i privat och offentlig verksamhet i Sverige gavs möjlighet att beskriva Organisationers främsta utmaningar de kommande fem åren.

Den expertis som finns i det svenska samhället måste tas tillvara! Quality 5.0 Forum bygger på dialog, samverkan och samproduktion.

För en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av samhället

Quality 5.0 Forum är Sveriges nya forum för dialog om de utmaningar och möjligheter som vi står inför i frågor som ovan. Som ny forskningsledare på SIQ har jag tagit mig tid till att läsa in mig på SIQs stadgar som instiftades av regeringen för snart 30 år sedan. Den första paragrafen ger en bra motivation till det fortsatta utvecklingsarbetet tillsammans med er!

Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) skall stimulera och bidra till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället. Sveriges konkurrenskraft som nation skall stärkas och den gemensamma välfärden höjas genom en fortlöpande förändringsprocess som leder till att arbete och produktion, varor och tjänster tillfredsställer kundens uttalade eller underförstådda önskemål och behov.

En kraftsamling om viktiga frågor

För att lyckas med detta så måste förstås den expertis som finns i det svenska samhället tas tillvara! Quality 5.0 Forum bygger på dialog, samverkan och samproduktion. Så då till min första fråga till er alla som har ett intresse till att fortlöpande bidra till att Sveriges konkurrenskraft som nation skall stärkas: Vilken frekvens vill vi ha på inlägg och vilka ämnen vill vi se den närmsta tiden här i vårt forum?

Ett förslag på ämne skulle tex kunna vara hur Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål förankras i våra organisationer? Målen finns väl definierade på samhällsnivå och vår forskning i kvalitetsutveckling visar på en kompassriktning mot att få ihop de ekonomiska, sociala och miljömässiga målen utan att de konkurrerar med varandra.

Men vad säger ni? Vi ser fram emot att höra mer om era erfarenheter med förslag på ämnen att diskutera med många goda exempel, förklaringar till viktiga utmaningar eller beskrivningar av avgörande möjligheter här i Quality 5.0 Forum för i den här frågorna behöver vi kraftsamla!

Anders Fundin

Bästa hälsningar,

Anders Fundin
Redaktör för Quality 5.0 Forum och Forskningsledare på SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling

3 Kommentarer
 1. Staffan Söderberg
  Staffan Söderberg says:

  Hej,
  Gränsnittet hållbarhet/kvalitet kommer vara avgörande för framtiden, mycket bra att ni arbetar inom detta. Quality 5.0 verkar rätt tänkt och går hand i hand med er nya Management modell.

  Men på vilket sätt bidrar ni till tydlighet på marknaden genom att lansera nya odefinierade akademiska begrepp som ”hållbar framgång” eller ”societal satisfaction”? Jag googlade och dessa begrepp verkar inte använts mycket tidigare. Låter lite självutvecklat, som Kinas term ”harmoniskt samhälle” som de använder för att undvika FNs väldefinierade term ”hållbar utveckling”.

  Varför inte helt enkelt luta er på de ramverk som redan besvarar frågan ”Hur kan ett företag/en organisation bidra till hållbar utveckling?”: FNs Global Compact, ISO 26000, OECDs MNEriktlinjer med flera. I alla dessa verktyg nämns till exempel anti-korruption och organisationsfrihet – inget av dessa begprepp nämns i er nya Managementmodell. Ni nämner de mänskliga rättigheterna en gång, övergripande, trots att det är kärnan i allt hållbarhetsarbete.

  Bra att ni hänvisar till FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling men den skrevs inte för företag/organisationer, den skrevs för stater. Agenda 2030 är inte ett verktyg för företag: om stater väljer att inte omvandla Agenda 2030 till marknadsförutsättningar blir agendan frivillig för företag/organisationer. Då skulle man kunna vända sig till SIQs nya managementmodell, handbok, för att tillgodose samhällets förväntningar? Nej, tyvärr, den pekar bara ut delar av hållbarhetsagendan. De flesta verktyg skriver hållbarhetsdimensionerna i rätt ordning: miljö, socialt, ekonomi. Ni skriver ordningen tvärtom på er hemsida. Ni använder Elkingtons tre överlappande cirklar från 1994 people, planet, profit – de flesta har gått vidare med omfamnande cirklar för att illustrera systemgränser. Varför måste varje institut, organisation, företag ta fram egna och nya termer och definitioner?

  Ni skriver” Ett stort antal vetenskapliga studier pekar på de grundläggande sambanden att engagerade medarbetare driver nöjda kunder som ger en ekonomiskt hållbar utveckling där organisationer på ett adekvat sätt kan ta sig an sina miljömässiga och sociala utmaningar.”
  SIQ menar alltså att
  1) ”ekonomisk hållbarhet” (hur mycket är det?) är en förutsättning för att kunna ta ansvar inom socialt och miljö.?
  2) ”engagerade medarbetare” (hur mycket?) skall prioriteras eftersom det krävs för ”hållbar ekonomi”?
  Notera att det finns även vetenskapliga studier som visar att medarbetare som inte är stolta över företagets/organisationens bidrag till hållbar utveckling tappar engagemanget.

  Ni sätter alltså en prioriteringsordning medarbetare/ekonomi före social/miljö. Det resonemanget stämmer inte med att Q5.0 skulle fokusera på ”societal expectation”. Driver ni 80-tals tesen att kvalitet till slut syftar till bättre ekonomi, eller driver ni 2030-tesen att kvalitet till slut syftar till hållbar utveckling? Eller ”det beror på” i sann akademisk anda?

  Mvh/Staffan

  Svara
 2. Anders Fundin
  Anders Fundin says:

  Hej Staffan!
  Tack för ditt inlägg om gränssnittet hållbarhet/kvalitet! Jag läser och svarar inom kort.
  Med vänlig hälsning,
  Anders

  Svara
 3. Anders Fundin
  Anders Fundin says:

  Hej Staffan!

  Tack igen för ditt utförliga inlägg i debatten om hållbarhet och kvalitetsutveckling! Visst kommer gränssnittet hållbarhet/kvalitet att vara avgörande för framtiden där Quality 5.0 och SIQ Managementmodell som ansats finns med i sökandet efter en framgångsrik väg framåt. Här finns det mycket kvar att göra. Tack för förbättringsförslag till SIQ Managementmodell handbok, det finns ju ingenting som är så bra att det inte kan förbättras och ju fler goda exempel att dela, desto bättre!

  Intressanta frågor om definitioner vilket uppskattas för utvecklingen av en gemensam plattform mot hållbarhet. Societal satisfaction är helt klart ett relativt nytt begrepp som presenterades och diskuterades som inriktning på en internationell konferens för kvalitetsutveckling för några år sedan i den internationella kvalitetsrörelsen (IAQ – International Academy för Quality) med idén att den organisation som når framgång är den verksamhet som lyckas förena ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Här skulle vi behöva ännu mer forskning, hur skulle tex en sådan mätning se ut och påverkar det framtidens ledningsmodeller? Vad säger ni andra?

  Tanken här är att det vidgar begreppet kundnöjdhet inom kvalitetsrörelsen till att omfatta flera intressenter där kunders och intressenters medvetna val baseras på flera dimensioner av hållbarhet. Arbetet med att utveckla den nya forskningsbaserade SIQ Managementmodellen grundades därefter i en interaktiv forskningsansats i samverkan med ca 130 forskare och praktiker där den nya modellen landade i att ge samma vikt vid de tre perspektiven på hållbarhet (100 poäng per perspektiv). Att få ihop de tre perspektiven ser samtidigt ut att vara en utmaning, här skulle vi också se fram emot flera goda exempel och idéer som även driver medarbetarengagemang!

  Tack även för inspel om standarder där FNs Global Compact, OECDs riktlinjer och ISO 26000 helt klart kan användas i linje med SIQ Managementmodell och som exempel för verksamheter. Att uppta dessa som goda exempel i handboken för SIQ Managementmodell ger ytterligare utveckling av handboken.

  Idén med en handbok (som är gratis att ladda ned från vår hemsida för intresserade) är baserad bland annat på behovet av att kunna ta del av goda exempel. Nu har vi även lanserat både SIQ Management modell och handbok på engelska för nedladdning utan kostnad. Gott att det uppskattas att FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling finns med i den nya handboken för den nya modellen. Agendan kan visa på en kompassriktning, samtidigt så är ansatsen att ledningsmodellen inte ska vara föreskrivande, men med fortsatt forskning, goda exempel och inspel till förbättringar här på Quality 5.0 Forum kan vi tillsammans bli ännu bättre!

  Bästa hälsningar,
  Anders

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *