Om Quality 5.0 Forum

Svenska organisationer är inte rustade för att möta det som brukar kallas den femte kvalitetsvågen. Studier visar till exempel att endast 14% av svenska medarbetare är aktivt engagerade i sitt arbete och medarbetarengagemanget har sjunkit under världssnittet. Endast tre av tio menar att organisationen de arbetar i har kunden i fokus.

Vi menar att rådande teorier och tankemönster om hur man framgångsrikt bör driva verksamheter utmanas på flera fronter. Och vi är inte ensamma. Lagom till Almedalsveckan 2018 lanserade vi uppropet Quality 5.0 som skrivits under av flera hundra personer från alla typer av verksamheter i hela landet.

Nu tar vi nästa steg och lanserar Sveriges nya dialogforum.

Sveriges nya dialogforum är ett forum där kraft och kunskap kan släppas loss. ledningsmodeller utvecklas och ljuset riktas på kund- och intressentnytta och hållbar utveckling.

Vår forskningsledare Anders Fundin är huvudredaktör för forumet. Hör gärna av dig om du vill bidra med ett inlägg eller har andra synpunkter!

Huvudredaktör

Anders Fundin

Anders Fundin, forskningsledare

Anders Fundin är professor i kvalitetsutveckling vid Mälardalens högskola, där han bland annat varit verksam som forskningsledare för forskningsinriktningen Innovation och Produktrealisering. Intresset för kvalitetsutveckling har utvecklats under 20 år genom både forskning och utvecklingsarbete, bland annat genom tidigare anställningar inom Volvo Construction Equipment, Volvo Lastvagnar och Bombardier Transportation. Anders har en doktorsexamen i kvalitetsutveckling från Chalmers Tekniska Högskola (2005) och är Civilingenjör i Maskinteknik (1999).

Quality 5.0 Forum drivs av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. SIQ är instiftat av regeringen och har till uppgift att vara det samlande, pådrivande och resursskapande organet för den nationella utvecklingen inom kvalitetsområdet och även stödja internationellt samarbete.

SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete.

Bakom SIQ står Tillväxtverket och medlemsorganisationer från både privat näringsliv och offentlig sektor.

SIQ finns representerad i alla delar av samhället tack vare ett unikt nätverk av forskare, företagare, lärare, kvalitetschefer, examinatorer, studenter, börsbolag, myndigheter och alla andra organisationer som i sitt dagliga arbete utvecklar sina verksamheter med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete och ett kundfokuserat förhållningssätt.