POLICY OCH RIKTLINJER FÖR INTERNET OCH SOCIALA MEDIER

SIQs konton på sociala medier som Quality 5.0 Forum, Linkedin, Facebook och Twitter är forum för dem som vill utbyta tankar och erfarenheter om kvalitetsutveckling med oss på SIQ och med varandra. Vi bjuder in dig att aktivt delta i våra konton på sociala medier, att skriva kommentarer till innehåll som vi publicerar, göra egna inlägg och delta i våra diskussioner. Du kan kritisera och lägga till nya kunskaper om ett visst ämne. Genomtänkta, relevanta och välskrivna kommentarer är uppskattade.

Alla kan läsa dina inlägg

Alla som följer våra kanaler på sociala medier har tillgång till dina kommenterar. Dina inlägg kan också användas av SIQ i andra sammanhang.

Ansvar

Vi vill att våra kanaler på sociala medier skall ha en positiv ton och därför förbehåller vi oss rätten att radera inlägg som vi bedömer som stötande, inte är relevanta, som marknadsför andras verksamheter som kan vara skadligt för SIQs varumärke/verksamhet eller som bryter mot personuppgiftslagen eller andra lagar. Eventuella kommentarer som verkar vara spam kommer att raderas.

Hjälp oss att hålla en positiv ton

Om du upptäcker ett inlägg som kan falla under någon av ovanstående beskrivningar, skulle vi vara tacksam om du skulle kunna uppmärksamma oss på det.

Uppdatering av denna policy

SIQ kommer att uppdatera denna policy med jämna mellanrum och rekommenderar alla våra kunder och användare att läsa policyn då och då för att ta del av de nyheter och förändringar som gjorts sedan sist.

Hur du kontaktar SIQ angående denna policy

Det är väsentligt för SIQ att ta del av vad våra kunder och användare tycker om vår service och vår policy. Kunder som har frågor eller synpunkter på denna policy är välkomna att kontakta oss på siq@siq.se.